• Rəng: Boz
 • İstifadə temperatutu: +5°C – +30°C
 • Su-quru qarışıq nisbəti: 6.0-6.5 lt su / 25 kq quru qarışıq
 • İstifadə müddəti: 3 saat
 • Yapışma müqaviməti: >0.5 N/mm²
 • Sürüşmə: <0.5 mm
 • Qarışdırdıqdan sonra gözləmə vaxtı: 3-5 dəqiqə
 • Sərfiyyat: 4-5 kq/m²
 • Aralıq doldurma vaxtı: 48 saat.Saxlama müddəti: 1 il
 • Qablaşdırma: 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən
  • ibarət 25 kq-lıq kisələrdə
 • İstehsalçı: «Evro İnşaat» MMC
 • Sement əsaslı,”NANO” texnologiyalı, kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, birkomponentli, boz rəngli, fasad keramik plitə yapışdırıcısıdır.
 • Spesifik xüsusiyyətləri:
  • Rahat hazırlanır və tətbiq olunur, şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur, yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük plitələri yapışdırmaq mümkündür, şaxtaya və istiyə davamlıdır. Evlərin və yüksək mərtəbəli binaların fasad hissələrinə ( 100 metr yüksəkliyə qədər) keramika və digər üzlük plitələrin vurulmasında istifadə olunur.
 • İstifadə sahələri:
  • Xarici məkanlarda üzlük materialların beton, suvaq kimi səthlərin üzərinə yapışdırılmasında, köhnə kafelləri qopartmadan kafelin üstündən kafel yapışdırılmasında istifadə olunur.
 • İstifadə metodu:
  • 25 kq-lıq toz şəkilli qarışığı 6,0-6,5 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın. Malanın düz tərəfi ilə qarışığı nazik qatla səthə yayın. Sonra plitərlərin ölçüsünə uyğun olaraq səthə vurulmuş qarışığı malanın dişli-daraqlı tərəfi ilə daraqlayın. İri ölçülü plitələrin yapışdırılmasında kombinələşdirilmiş yapışdırma üsulundan (bu üsulla yapışdırıcı həm səthə çəkilir və daraqlanır, həm də üzlük plitənin arxasına yaxılaraq daraqlanmış səthə yapışdırılır) istifadə olunması tövsiyyə olunur. Hazırlanan qarışıq 3 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş və ya qabıq bağlamış qarışığı istifadə etmək məsləhət görülmür. Aralıq doldurma işi divarda 24 saat, döşəmədə isə 48 saatdan sonra icra edilməlidir.
 • Saxlama şərtləri:
  • Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.