PLASTİK   BOYA

Məhsul haqqında
Yüksək keyfiyyətli, akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görüntülü dekorativ daxili səth boyasıdır.
İstifadə sahələri
beton, gips, suvaq və uyğun astarla astarlanmış səthlərdə istifadə olunur;
Üstünlükləri
İstifadə olunduğu səthə mükəmməl yapışır;
çatlamir və qopmur;
Səthə elastik təbəqə yaradır və tənəffüs  edə bilmə xüsusiyyəti ilə divardakı rütubəti   xaric edir ;
Rəngi solmur;
Səthlərə mat və təmiz görünüş verir.
İstifadə qaydaları
Plazma  Plastik boya istifadə  edilməyə başlamazdan əvvəl səth yağ, toz və qum kimi yapışmağa əngəlləyici maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Yeni suvanmış səthlərdə 21  gün (200 C-də)gözlənilməlidir. Səthi boyamazdan əvvəl  Palitro binder ilə astarlamaq lazımdır ki, boya səthə daha möhkəm yapışsın və boya sərfiyyatı daha az olsun. Lazım gələrsə səthdəki çuxur və çatlar xüsusi təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır.İstifadənin ilk qatında  10-12%, ikinci qatında isə 5-8 % su ilə  incəldilərək 2 qat  vurulur. Fırça və rulo ilə . Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5°C - dən yuxarı, rütubət  80% - dən  aşağı  olmalıdır.  
Texniki göstəricilər
Rəngi
Məhsulun quruluşu akrilik kopolimer əsaslı
Quru qalığı 71,5%
Sıxlığı 1,73 kq/litr
Tam quruma müddəti 24 saatdan sonra
Qablaşdırma 3,5; 10,0 və 25,0 kq-lıq plastik qablarda
 
Sərfiyyatı
1 m2 səthə 125-150 qr boya istifadə oluna bilər.
Saxlama müddəti və qaydası
Birbaşa günəş şüası düşməyən 0°C - dən aşağı və 35°C - dən yuxarı olmayan  mühitlərdə orijinal qablarda ağzı qapalı vəziyyətdə saxlayın. Quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.