• Əsas tərkibi: PVA
 • Qarışdırıcı: Su
 • Rəng: Ağ
 • Dayanıqlılıq: (25°C-də) 150+/-10 KU
 • Quru qalıq: %33+/-3
 • Sıxlıq: (20°C-də) 1.35+/-0.01 qr/ml
 • Sərfiyyat: 1-1.5 kq/m²
 • Quruma vaxtı: (25°C-də) Üz bağlama 1-3 saat, bərkimə 24 s.
 • Saxlama müddəti: 2 il
 • Qablaşdırma: 3.5 kq, 10 kq, 25 kq
 • İstehsalçı: «Evro İnşaat» MMC
 • Yüksək keyfiyyətli, polivinilasetat əsaslı parket yapışdırıcıdır.
 • Spesifik xüsusiyyətləri:
  • Tərkibində sintetik qatqılar yoxdur. Ağır qoxusu yoxdur və istifadəsi çox asandır. Yapışqanlığı çox yüksəkdir.
 • İstifadə sahələri:
  • “Palitro PVA” parket, kağız-karton və taxta materiallarının yapışdırılmasında istifadə olunur.
 • İstifadə metodu:
  • “Palitro PVA” istifadə edilməyə başlanmazdan əvvəl səth quru olmalı, yağ, toz və qum kimi yapışmağa əngəlləyici maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. İstifadədən əvvəl yapışdırıcı yaxşıca qarışdırılmalı, fırça və ya rulo istifadə edilməlidir. Kağız-karton yapışdırılmasında nazik təbəqə halında, taxta yapışdırılmasında nisbətən qalın təbəqə halında tətbiq edilməlidir. İstifadə zamanı artıq yapışdırıcı qalıqlarını yaş bezlə silmək lazımdır.
 • Saxlama şərtləri:
  • Birbaşa günəş şüası düşməyən, 0°C-dən aşağı və +35°C-dən yuxarı olmayan mühitlərdə orijinal qablarında ağzı qapalı vəziyyətdə saxlayın. Donmaqdan qoruyun. S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.