• Rəng: Boz
 • İstifadə temperatutu: +50°C – +300°C
 • Su-quru qarışıq nisbəti: 4 lt su / 20 kq quru qarışıq
 • İstifadə müddəti: 35 dəqiqə
 • İstifadə qalınlığı: 10,0- 30,0 mm
 • Bərkiməsi: ilkin 15-30 dəqiqədən sonra
 • İkinci qat bərkiməsi: son 60-90 dəqiqədən sonra
 • Sıxılmada möhkəmlik həddi: 3,0 Mpa
 • 2 gündən sonra: 20,0 Mpa
 • 7 gündən sonra: 30,0 Mpa
 • 28 gündən sonra: 2,0 Mpa
 • Yapışma müqaviməti: 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı poli-
 • Qablaşdırma: etilendən ibarət 20 kq-lıq kisələrdə
 • İstehsalçı: «Evro İnşaat» MMC
 • Sement əsaslı, kimyəvi qatqılarla zəngin, məsaməsiz səth yaranmasını təmin edən, birkomponentli döşəmə qarışığıdır. Öz-özünə yayılmaqla tarazlanır.
 • İstifadə sahələri:
  • Ağac, laminat, parket, xalça, PVC, keramika kimi materialları istifadə etməzdən əvvəl düz səthin əldə edilməsində; Anbar və bu kimi obyektlərdə aşınma və tozlanmaya qarşı davamlı səth əldə edilməsində istifadə olunur.
 • Səthin hazırlanması:
  • Səthin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət etməli, səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir. Səthdə qırılmış və ovulmuş yerlər olarsa, standartlara uyğun istehsal edilmiş məhsulla təmir edilməlidir. Səthin suudma qabiliyyətini azaltmaq və müqavimətini artırmaq üçün səth mütləq BİNDER astarla astarlanmalıdır.
 • Qarışığın hazırlanması:
  • 20 kq quru qarişığı yavaş-yavaş 4,0 litr suyun üzərinə boşaldıb kürəciklər və hava qabarcıqları yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli mikserdən də istifadə oluna bilər).
 • Tətbiqi:
  • Hazırlanmış duru qarışığı səthə boşaldın. İstifadə zamanı qarışığın daxilində hava qabarcıqlarıının qalmaması və yayılma əməliyyatının asanlaşması üçün kirpi quruluşlu vərdənədən istifadə edin. Lazım gəldikdə yayılmanı sürətləndirmək məqsədilə polad maladan da istifadə etmək olar. Əgər 20,0 mm qalınlıq tələb olunarsa”MA Şap” məhsulunu 2 qatda tətbiq edin. Qatlar arasındakı müddət temperaturdan asılı olaraq 60-90 dəqiqə ola bilər. Məhsulun tətbiq olunduğu səthi 24 saat ərzində küləkdən və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qoruyun. Tövsiyələr.”MA Şap”-ın istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.
 • Saxlama şərtləri:
  • Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.