Vizyon və Missiyamız

Peşəkar işçi heyəti , innovativ texnologiyalarımız , müştərək və məqsədyönlü səylərimiz nəticəsində şirkətimiz ən mühüm məqsədinə çatmış və qəbul etdiyi sifarişləri lazımı səviyyədə təhvil vermişdir.
PALİTRO keramika yapışdırıcıları zavodunun əsas məqsədi qəbul etdiyi müxtəlif istiqamətli inşaat sifarişlərini uğurla müştərilərinə təqdim etmək və onların etibarını doğrultmaqdır.
Sizin məmnuniyyətiniz bizim ən böyük nailiyyətimiz və mükafatımızdır.