SİNTETİK TİNER

MƏHSUL HAQQINDA:
Ağ neft fraksiyası məhsulu sintetik həlledicidir.
TƏTBİQİ:
PALITRO SİNTETİK TİNER sintetik əsaslı bütün məhsulların incəldilməsində  və istifadə alətlərin təmizlənməsində istifadə olunur.
ALIŞMA DƏRƏCƏSİ:
41°C.
SAXLANMA MÜDDƏTİ:
Ağzı açılmamış 3 il saxlanıla bilər.
XƏBƏRDARLIQ:
Xn Sağlamlığa zərərlidir. R10: Tez alovlanır.
TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:
S 2: Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın. S 24: Dəri ilə təmas etdirməyin.  Bu kimi hallar baş verdiyi zaman dərhal təcili yardım xidmətinə müraciət edin.