SİLİKONLU ASTAR

Yarışəffaf , akrilik kopolimer əsaslı, silikon qatqılı astardır.
Üstünlükləri:
İstifadə olunduğu səthə mükəmməl bir şəkildə yapışır.  Tikililərin xarici səthlərində istifadə olunur,  yağış sularının və nəmin qarşısını alır . İstifadə olunduğu səthə elastik təbəqə yaradır  və  tənəffüs edə bilmə xüsusiyyətinə malikdir.  Boya sərfiyyatını minimuma endirir.
İstifadə sahələri:
Bütün xarici səthlərdə istifadə oluna bilər. Beton, gips, kərpic, başqa köhnə və yeni səthlərdə istifadə edilir.
İstifadə metodu:
Palitro Silikonlu Astar istifadə  edilməyə başlamazdan əvvəl səth yağ, toz və qum kimi yapışmağa əngəlləyici maddələrdən tamamilə təmizlənməlidir. Yeni suvanmış səthlərdə 21  gün (200 C-də)gözlənilməlidir. Lazım gələrsə səthlərdəki çuxur və çatlar xüsusi təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır. İstifadə zamanı boya eyni miqdar su ilə incəldilərək  2 qat  vurulur. Fırça və rulo ilə . Qatlar arasında 1 saat gözlənilməlidir. İstifadə vaxtı temperatur +5°C - dən yuxarı, rütubət  80% - dən aşağı  olmalıdır.
Saxlama şərtləri:
Birbaşa günəş şüası düşməyən 0°C - dən aşağı və 35°C - dən yuxarı olmayan mühitlərdə orijinal qablarda ağzı qapalı vəziyyətdə saxlayın. S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun.
Texniki göstəricilər:
Rəngi
Quru qalığı 61%±1%
Sıxlığı 1,43 q/ml
Quruma müddəti (+25°C temperaturda): -ilk -son 1-2 saatdan sonra 24 saatdan sonra
Parlaqlığı 7±1
Qablaşdırma  10 kq, və 25 kq- lıq plastik qablarda
Sərfiyyatı:
12-14 m 2 / lt və ya 100-120 qr/ m2 səthi boyamaq olar.
Saxlama müddəti və qaydası
Birbaşa günəş şüası düşməyən 0°C - dən aşağı və 35°C - dən yuxarı olmayan mühitlərdə orijinal qablarda ağzı qapalı vəziyyətdə saxlayın. Quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.