SİLİKON BOYA

Məhsul haqqında
Akrilik kopolimer silikon emulsiya tərkibli, yüksək keyfiyyətli, uzunömürlü xarici səth boyasıdır.
İstifadə sahələri
Tikililərin xarici hissələrində, hər növ beton, suvaq, kərpic, başqa köhnə ve yeni səthlərdə uyğun astarlar ilə istifadə olunur
lazım gəldikdə daxili səthlərdə istifadə olunur.
Üstünlükləri
istifadə olunduğu səthə mükəmməl yapışır;
suyu dəf etmə xüsusiyyəti sayəsində tikililərin daxilinə yağış sularının sızmasının qarşısını alır;
çatlamır və qopmur;
yağışa, nəmə və günəş şüalarının təsirinə davamlıdır;
dəniz sahillərindəki tikililərdə duzlu suların mənfi təsirlərinə qarşı dözümlüdür;
rəngi solmur.
İstifadə qaydaları
PALİTRO Silikon boyasını istifadə etməzdən əvvəl qabarmış, boş və möhkəm olmayan səthlər qaşınmalı, səth yapışmağa mane olan yağ, pas və digər qalıqlardan təmizlənməlidir. İstifadədən əvvəl səth silikonlu astar ilə astarlanmalıdır. Lazım gəldikdə səthdəki çuxur və çatlar Palitro  Silikon Boya və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli məhsulla suvanmalıdır. İstifadənin ilk  qatında 10-12%, ikinci qatda 5-8% su ilə həll incəldilərək 2 qat vurulur. İstifadə vaxtı səthin temperaturu +5°C-dən yuxarı, mühitin rütubəti isə 80%-dən aşağı olmalıdır. Yeni suvanmış səthlərdə PALİTRO Silikon boyanın istifadəsi üçün 21 gün gözlənilməlidir.
Texniki göstəricilər
Rəngi
Məhsulun quruluşu akrilik kopolimer silikon emulsiya əsaslı
Quru qalığı 68%±1%
Sıxlığı: +20°C temperaturda 1,56±0,01 q/ml
Tam quruma müddəti (+25°C temperaturda): -ilk -son 1-2 saatdan sonra 24 saatdan sonra
İstifadə temperaturu +50C÷+300C
Parlaqlığı (600 Gardner) 7±1
Qablaşdırma 3,5; 10,0 və 25,0 kq-lıq plastik qablarda
Sərfiyyat
1 m2 sahənin boyanması üçün 150-175 qram boya istifadə olunur.
Saxlama müddəti və qaydası
Birbaşa günəş şüaları düşməyən yerlərdə, 0°C-dən aşağı və +35°C-dən yuxarı olmayan mühitlərdə, donmadan qorumaqla, orijinal qablarda, ağzı qapalı şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.