• Rəng: Kataloq üzrə
 • İstifadə temperaturu: +5°C – +30°C
 • Su-quru qarışıq nisbəti: 5.0-5.5 lt su / 20 kq quru qarışıq
 • İstifadə müddəti: 2 saat
 • Əyilmədə müqavimət həddi: 5 N/mm²
 • Sıxılmada müqavimət həddi: 17 N/mm²
 • Qarışdırdıqdan sonra gözləmə vaxtı: 3-5 dəqiqə
 • Sərfiyyat: Aralıqların ölçülərinə görə dəyişir
 • Aralıq doldurma vaxtı: Divarda 24, döşəmədə 48 s. sonra
 • Saxlama müddəti: 1 il
 • Qablaşdırma: 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı poli-etilendən ibarət 20, 10, 1 kq-lıq kisələrdə
 • İstehsalçı: «Evro İnşaat» MMC
 • Sement əsaslı aralıq doldurma qarışığıdır.
 • Spesifik xüsusiyyətləri:
  • Tərkibindəki zəngin qatqılara görə çatlamaya qarşı müqavimətlidir, sukeçirməzdir, rəngi solmur və hamar səth yaradır. Kataloq üzrə və sifarişə uyğun olaraq istənilən rəngdə istehsal olunur.
 • İstifadə sahələri:
  • Daxili və xarici məkanlarda, qranit, müxtəlif ölçülü keramika, kotto, əhəngdaşı, şüşə mozaika kimi üzlük materialların 1-6 mm məsafəli aralıqlarının doldurulmasında istifadə olunur. Həmçinin ani temperatur dəyişikliklərinin olduğu yerlərdə, piyada və maşınların sıx hərəkət etdiyi sahələrin döşəmələrində də istifadə edilə bilər.
 • İstifadə metodu:
  • 20 / 5 / 1 kq-lıq quru qarışığı uyğun olaraq 7 / 1.75 / 0.35 litr suyun üzərinə ehmalca boşaldıb kürəciklər yox olana qədər qarışdırın (qarışdırmaq üçün zəif dövriyyəli qarışdırıcıdan istifadə olunması məsləhət görülür). Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin, istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın. Qarışdırılan zaman su nisbətinədiqqət edin, duru şəkildə istifadə etməyin. Əgər duru şəkildə istifadə etsəniz bu, çatlara, çökmələrə, asan aşınmalara, tozlanma və rəngin dəyişməsinə səbəb ola bilər.Qarışığı rezin mala ilə aralıqlara doldurun və artığını sıyırıb götürün. 20-30 dəqiqədən sonra nəm süngərlə səthi təmizləyin. Səth quruduqdan sonra quru bezlə təmizləyib parıldadın. Hazırlanan qarışıq 2 saat ərzində işlədilməlidir. İstifadə müddəti keçmiş qarışıq atılmalıdır. Aralıq doldurma işi icra edildiyi divarlar 24 saat, döşəmələr isə 48 saat sonra istifadəyə verilə bilər. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.
 • Saxlama şərtləri:
  • Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üzərində maksimum 10 kisə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər.