• Əsas tərkibi: Nitrosellüloz
 • Qarışdırıcı: Sellülozik tiner
 • Rəng: Şəffaf
 • Dayanıqlılıq: (20°C-də) 200+/-10
 • Quru qalıq: %25+/-1
 • Sıxlıq: (20°C-də) 0.91+/-0.01 qr/ml
 • Sərfiyyat: 10-12 m²/lt və ya 80-100 qr/m²
 • Quruma vaxtı: (25°C-də) Üz bağlama 10 dəq., bərkimə 4 s.
 • Parlaqlıq: (60° Gardner) 30
 • Saxlama müddəti: 3 il
 • Qablaşdırma: 0.75 lt, 2.5 lt, 15 lt
 • İstehsalçı: «Evro İnşaat» MMC
 • Yüksək keyfiyyətli, nitrosellülozik əsaslı, şlifovka edilə bilən dolğudur.
 • Spesifik xüsusiyyətləri:
  • Səthə asan çəkilir. Bütün növ taxta üzəridə istifadə edilə bilir. Tez quruyur və asan şlifovka olunur. Çatlaq və məsamələrə qarşı doldurucu xassəlidir və sonrakı təbəqələrə hamar, qüsursuz səth yaradır.
 • İstifadə sahələri:
  • Bütün növ mebel, parket və taxta səthlərdə istifadə olunur.
 • İstifadə metodu:
  • Palitro Sellülozik Dolğu istifadə edilməzdən əvvəl səth yağ, toz və qum kimi yapışmağa əngəlləyici maddələrdən tamamilə təmizlənməli, lazım gələrsə təmiz səth əldə edilənə qədər yonulmalədır. Səthdəki böşluq və catlaqları taxta tozu – lak qarışığı ilə doldurmaq və quruduqdan sonra şlifovka etmək lazımdır. 1lt Sellülozik Dolğu 200-300 ml sellülozik tinerlə incəldilərək vurulur. Boya tapançası ilə vurulduqda səthə dioqanal şəkildə vurulmalıdır. Dolğu səthə 2-3 qat, 20-30 dəqiqə ara verməklə vurulmalıdır. Şlifovka işləri tam quruduqdan 2 saat sonra aparılmalıdır.
 • Saxlama şərtləri:
  • S2 uşaqların əlçatdığı yerlərdən uzaq tutun. S16 Yanğın mənbələrindən uzaq tutun, siqaret çəkmək təhlükəlidir. S 3/7/9 ağzı bağlı vəziyyətdə, sərin və havalı məkanlarda saxlayın.
 • Təhlükəsizlik tədbirləri:
  • R 10 Alovlanandır.+21°C-dən yuxarı temperaturda istifadəsi təhlükəlidir. R 20 Nəfəs yollarına düşməkdən qoruyun. S 51istifadə olunan məkan mütləq havalandırlmalıdır. S 36/37/39 İstifadə zamanı qoruyucu geyimlərdən, əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. R 36 Gözə düşdükdə qıcıqlanma yaradır.