Sement əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılara
zəngin, yüksək keyfiyyətli, kombinasiyalı polimerləşdirilmiş,
birkomponenli, boz rəngli keramika yapışdırıcısıdır.

AZS 039-2000 ( TS 11140-1993) standartına uyğundur.

Kolber keramika yapışdırıcısı daxili və xarici məkanlarda, üzlük
materialların beton, suvaq, döşəmə suvağı kimi səthlərin üzərinə
yapışdırılmasında, köhnə kafelləri qopartmadan kafelin üstündən
yapışdırılmasında istifadə olunur.
Rahat hazırlanır və tətbiq olunur. Şaquli səthlərdə sürüşmə etimalı
yoxdur, yuxarıdan aşağıya doğru keramika və digər üzlük piltələri
yapışdırmaq mümkündür. Şaxtaya və istiyə davamlıdır.